Tag: เพลง ลำพัง (Solitude)

02
Sep
2016
Posted in เพลงใหม่

บทเพลง ลำพัง (Solitude) งานเสียงเพลงของ Soul After Six เพลงใหม่เอี่ยม

เพลง ลำพัง (Solitude) เป็นเพลงที่มีความเพราะเมื่อได้มีการรับฟังเพลงนี้ ย่อมสร้างความสุขเป็นอย่างมากมาย ทำให้บทเพลงนี้กลายเป็นบทเพลงที่มีชื่อเสียงไม่ใช่น้อย ถ้าพูดถึงบทเพลงนี้แล้ว ก็ต้องเป็น โซล อาฟเตอร์ ซิกส์ ที่เป็นนักร้องที่มีคุณภาพอีกคนหนึ่ง ที่ทำให้ผู้ฟังแต่ละคนมีการติดตามกับบทเพลงนี้เป็นอย่างมากมาย  ทำให้กลายเป็นเพลงที่มีชื่อเสียงโด่งดังไม่ใช่น้อยเลย   ถือได้ว่าเพลง ลำพัง…