หมอช้างเตือน! ห้ามเอาของสิ่งนี้ไว้ในห้อง หลักฮวงจุ้ยเชื่อว่าจะมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์

หมอช้างเผย !! ฮวงจุ้ยสำหรับห้องนอนของคนมีคู่ สิ่งของที่ห้ามเอาไว้ในห้องนอน ก็คือ “เครื่องออกกำลังกาย” การเอาของสิ่งนี้ไว้ในห้องนอน เชื่อว่าจะส่งผลเสียตามหลักฮวงจุ้ย ทำให้มีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์ จะเกิดการทะเลาะเบาะแว้ง มีแต่ปัญหา อยู่ไม่เป็นสุข และเกิดความขัดแย้งกันได้ง่าย

ให้หลีกเลี่ยงไว้ที่อื่น หรือหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ แนะนำว่าห้ามเอาไว้ใกล้เตียงเด็ดขาด ต้องแยกออกเป็นสัดส่วนชัดเจน หรือเอาไว้ให้ไกลจากเตียงนอนมากที่สุด อีกทั้งตามหลักฮวงจุ้ยว่า การแบ่งสัดส่วนพื้นที่ห้องนอนที่ชัดเจน จะส่งผลดีต่อสุขภาพอีกด้วย

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *